Knauf Insulation TS Knauf Insulation TS
Weiter

Isoleringsmaterial av mineralullAlla fördelar i korthet:

 • Isoleringsmaterial av mineralull - Fire-teK®

  Brandskydd

  Brandskydd

  Optimerat med Fire-teK®

  En brand kan snabbt bli livshotande. Föreskrifterna för passivt brandskydd i byggnader avser att så effektivt som möjligt begränsa spridningen av eld, rök och gaser.

  Läs mer

  Våra mineralullsprodukter med Fire-teK® är naturligt brandskyddade och värmeresistenta upp till temperaturer på 1000 °C och är därför idealiska för användning som förebyggande strukturellt brandskydd.

  Få mer information

  Stäng
 • Isoleringsmaterial av mineralull - Ljudisolering

  Ljudisolering

  Ljudisolering

  Optimalt isolerad för ökad bekvämlighet

  Vi påverkas av buller hela dagen och ofta kan detta inte undvikas. Dock kan buller reduceras med rätt isolering och livskvaliteten i livs- och arbetsmiljöer kan förbättras avsevärt.

  Läs mer

  Våra mineralullsprodukter med en öppen fiberstruktur skapar de ultimata förutsättningarna för bullerabsorption och bullerkontroll och är därför utmärkt lämpade för omfattande ljudisolering.

  Få mer information

  Stäng
 • Isoleringsmaterial av mineralull - Hållbarhet

  Hållbarhet

  Hållbarhet

  Framtidsinriktade åtgärder med naturliga resurser

  Det är vårt ansvar att skydda och bevara naturen och miljön. Därför använder vi nästan uteslutande naturliga material som grund till våra mineralullsprodukter.

  Läs mer

  Med vårt formaldehydfria bindemedel ECOSE Technology® minskar vi även energiförbrukningen under tillverkningen och förbättrar den färdiga produktens energibalans. Belönat med Eurofins Indoor Air Comfort Gold garanterar våra isoleringsmaterial utmärkt kvalitet på inomhusluft och är idealiskt för hållbar användning.

  Få mer information

  Stäng
 • Isoleringsmaterial av mineralull - Energieffektivitet

  Energieffektivitet

  Energieffektivitet

  Mer energi till lägre kostnad

  Energikrävande processer skapar snabbt en negativ ekonomisk effekt på grund av otillräcklig isolering. Enligt Research Institute for Energy Economics (FfE) kan upp till 30 % av energiförlusterna minskas med rätt isolering och därmed kan de årliga energikostnaderna sänkas väsentligt.

  Läs mer

  Våra mineralullsprodukter ger den optimala lösningen för varje tillämpning och lämpar sig därför utmärkt för energi- och kostnadsmedvetna projekt.

  Få mer information

  Stäng

Tillverkning av isoleringsmaterial

Tillverkningsprocessen för våra mineralullsprodukter av glasull respektive stenull är ganska lika både vad gäller smältning av råvaran och isoleringsmaterialets fiberstruktur.

Få mer information