Knauf Insulation TS Knauf Insulation TS

Ljudisolering

Världen blir allt bullrigare

Weiter

Optimalt isolerad för mer bekvämlighet

Vi påverkas av buller hela dagen och ofta kan detta inte undvikas.

Dock kan buller reduceras med rätt isolering och livskvaliteten i livs- och jobbmiljöer kan förbättras avsevärt.

Våra mineralullsprodukter med fiberstruktur med öppna porer, tillhandahåller de ultimata förutsättningarna för bullerabsorption och bullerjustering och är därför utmärkt lämpade för omfattande ljudisolering.

Knauf Insulation Sound-teK-produkter

Know how

...av mineralullpaneler

Tack vare strukturen med öppna fibrer har isoleringsmaterial i mineralull bra ljudabsorberande egenskaper. Ljudabsorption beskrivs genom materialets förmåga att reducera intensiteten hos inkommande ljud och att inte återge ljudet till omgivningen- det så kallade ljudabsorberande beteendet.

Den specifika och individuella tolkningen som baseras på materialets tjocklek, vikt och potentiella ytbehandling, kan vara väldigt invecklad för installatörer på grund av komplexiteten hos ljudtillämpningar.

Den ljudabsorberande effekten på material beskrivs av ljudabsorptionsvärdet; den så kallade ”praktiska ljudabsorptionsgraden” beskriver ett materials ljudabsorberande förmåga vid frekvenser med sex oktaver. Värdena är mellan 0,0 och 1,0 där 1,0 är den totala absorptionen av inkommande ljud i frekvensområdet. Värden större än 1,0 är inte möjliga.

Beslutskriteriet för ljudabsorptionsresultat hos isoleringsmaterial i mineralull är

1. vikten

2. ytbehandlingen: belagd eller icke-belagd

3. isoleringstjockleken

Beläggningen behöver ha en ”öppen struktur”, som till exempel singelbelagt (VBS) eller dubbelbelagt glasfleece (VBD) eller glasvävd (WBS eller WBD). Den ”stängda strukturen”, som aluminiumfolie (ALU) kan inte absorbera ljudet, men återger det.

Fördelar med mineralull

  • Energieffektivitet

    Mer
  • Brandskydd

    Mer
  • Hållbarhet

    Mer