Knauf Insulation TS Knauf Insulation TS

Hållbarhet

Framtidsinriktade åtgärder med naturliga resurser

Weiter

Det är vårt ansvar att skydda och bevara naturen och miljön.

Därför använder vi nästan uteslutande naturliga material som grund till våra mineralullsprodukter. Med vårt formaldehydfria bindemedel ECOSE® Technology minskar vi även energiförbrukningen under tillverkningen och förbättrar den färdiga produktens energibalans. Belönat med Eurofins Indoor Air Comfort Gold garanterar våra isoleringsmaterial utmärkt kvalitet på inomhusluft och är idealiskt för hållbar användning.

Naturliga komponenter i våra isoleringsmaterial gör det möjligt för våra kunder runt om i världen att bygga fastigheter med miljövänliga produkter, vilket i sin tur sparar den energi som är nödvändig för produktionen av isoleringsmaterialet, bara inom några få veckor.

ECOSE® Technology

Vårt formaldehydfria bindemedel garanterar en bättre energibalans och utmärkt kvalitet på inomhusluft.

Mer om ECOSE® Technology

 • Hållbarhet hos teknisk isolering - Eurofins Indoor Air Comfort Gold

  Eurofins

  Eurofins

  isoleringsmaterial belönat med Indoor Air Comfort Gold

  Eurofins Indoor Air Comfort Gold bedömer byggmaterial enligt europeiska gränsvärden, lagstadgade regelverk och icke rättsligt bindande kvalitetsmärkningar.

  Läs mer

  Endast de som kan upprätthålla höga standarder och garantera minimala utsläpp inomhus blir certifierade. Våra produkter med ECOSE Technology® uppfyller dessa krav kompromisslöst och är därför certifierade.

  Mer om Eurofins Indoor Air Comfort Gold

  Stäng
 • Hållbarhet hos teknisk isolering - EPD

  Miljövarudeklaration

  Miljövarudeklaration

  Utvärdering av ekologiskt byggande enligt ISO-standarder

  Vi gör vårt yttersta för att förse marknaden med den information som krävs för en korrekt utvärdering av våra produkters och lösningars miljöeffekter.

  Läs mer

  När vi utvärderar hållbarheten hos våra produkter granskar vi varje fas i produktens livscykel med hjälp av en livscykelanalys (LCA) från början till slut. Informationen bearbetas och publiceras som en miljövarudeklaration (EPD).

  Vi är pionjärer inom produkthållbarhet. Detta framgår av det faktum att vi kraftigt minskat tidsåtgången för den process som krävs för att skapa en EPD genom innovativ dataregistrering och förhandsverifiering av komponenten. Skapande av en EPD innefattar ytterst intensiv och omfattande dataregistrering, hundratals beräkningar och strikt verifiering.

  Se våra miljövarudeklarationer.

  Stäng
 • Hållbarhet hos teknisk isolering - Industriföreningar

  Åtaganden

  Åtaganden

  Industriell isolering för bättre hållbarhet

  European Industrial Insulation Foundation (EiiF) är en icke vinstdrivande europeisk stiftelse grundad i Schweiz. Den har upprättats i syfte att stödja och etablera användningen av industriell isolering som en allmänt vedertagen och accepterad metod för att uppnå hållbarhet.

  Läs mer

  Sedan starten har EiiF blivit en etablerad resurs för industrier som måste uppfylla kraven på minskade CO2-utsläpp och minskad energiförbrukning. Europas ledande tillverkare av isoleringsmaterial och specialiserade företag är medlemmar i stiftelsen. Som premiummedlem är vi särskilt måna om att göra isolering mer välkänd på vägen mot bättre hållbarhet och kostnadseffektivitet.

  Mer information om EiiF

  Stäng
 • Hållbarhet hos teknisk isolering - Livscykelanalysverktyg

  Livscykelanalysverktyg

  Livscykelanalysverktyg

  Projektrelaterade miljöfaktablad

  Skapa enkelt och snabbt online

  Läs mer Stäng